PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Na základe predošlej návštevy kolegov z Českého středohoři, ktorí na jar navštívili spolu so starostami a úradníkmi Devínsku Kobylu, sme boli pozvaní k ním do CHKO s cieľom ukázať nám ich projektové územia a typy manažmentu stepných biotopov.  
Zdieľať obsah na: