Dokončená násoska ako jedno z významných opatrení, ktoré dotuje vodou z rieky Isar odrezané rameno za protipovodňovou hrádzou