Pred pár dňami uskutočnilo Bratislavské regionálne ochranárske združenie kosenie lúčnych porastov v mokradiach neďaleko obce Čiližská Radvaň, ktoré predstavujú významnú  lokalitu výskytu hraboša severského panónskeho na Slovensku. Trávnaté porasty vysialo BROZ na jar v roku 2013 s cieľom obnoviť lúčne a mokraďné biotopy, čím sa vytvorili priaznivejšie podmienky pre život vzácneho hraboša. 16,2 ha lúka bola pokosená v cca 20 metrov širokých pásoch a rôzne širokých plôškach, ktoré striedajú nepokosené pásy zabezpečujúce úkryty pre zvieratá.

Zdieľať obsah na: