PROJEKT: 3E MORAVA NATURE
Na okraji Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, neďaleko Sandbergu bol postavený jedinečný altánok, ktorý bude poskytovať zázemie pre výučbu environmentálnej výchovy v prírode na jednom z najcennejších miest na území Bratislavy. Altánok je vybavený sedením pre 20 detí, pracovným stolom, magnetickou tabuľou a ďalšími výchovno-vzdelávacími prvkami. Zázemie budú využívať už existujúce zabehnuté envirovýchovné programy a iniciatívy, ako aj aktivity, ktoré budú realizované v rámci prebiehajúceho INTERREG projektu a ktoré bude zastrešovať mestská časť Devínska Nová Ves, ktorá je partnerom projektu. Práve tu pod Sandbergom pred 1000 rokmi stálo slovanské hradisko a ešte v dávnejších dobách  toto miesto obmývalo treťohorné more, ktoré tu zanechalo množstvo fosílnych nálezov. Jedinečná poloha, geologická stavba územia ako aj spôsob jeho využívania človekom prispeli k vzniku jedinečnej rôznorodosti rastlín a živočíchov. Je tu zaznamenaných viac ako 1100 druhov rastlín, vrátane množstva druhov orchideí a stoviek druhov vzácnych motýľov, chrobákov a ďalších živočíchov. Miesto poskytuje taktiež jedinečné výhľady na Sandberg, Devínsku Kobylu a do okolia na mestskú časť Devínska Nová Ves s cyklomostom slobody a mestskú časť Devín s hradom Devín, pod ktorým sa nachádza sútok riek Dunaja a Moravy. Za brehmi týchto riek sa nachádza Rakúsko s rozsiahlymi lužnými lesmi Národného parku Dunajské luhy, na západe vidieť dominantný zámok Schlosshof, na juhu kopce Braunsberg a vzdialenejšie Hundsheimské kopce, ktoré sú prírodne veľmi podobné Devínskej Kobyle a spolu predstavujú začiatok mohutného Karpatského oblúka. Ten sa odtiaľto tiahne v dĺžke 1500 km až k srbským hraniciam. Primárne využitie altánku je pre účely environmentálnej výučby. V čase keď neprebieha výučba, je dostupný pre všetkých návštevníkov s úmyslom vzdelávať sa a spoznávať prírodu Devínskej Kobyly. Výstavbu zrealizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A SK – AT 2014 – 2020 – Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách a za finančnej podpory nadácie Volkswagen.                  
Zdieľať obsah na: