PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov

V rámci projektovej aktivity E.10 sa uskutočnila úspešná akcia pre verejnosť – rodiny s deťmi v okolí Dunaja v dedinke Dömös. Túto akciu zorganizoval projektový partner – Riaditeľstvo Národného parku Dunaj – Ipeľ (DINPD). Akcia sa konala 10. septembra 2016 a mala asi 400 návštevníkov z okolia. V rámci tohto dňa bol predstavený projekt LIFE, jeho ciele a očakávané výsledky. Uskutočnili sa exkurzie so sprievodcami do okolia a výlety na kanojkách. Boli pripravené viaceré sprievodné akcie pre deti a prezentovali sa aj rôzne environmentálne neziskové organizácie.

Zdieľať obsah na: