Detailný monitoring za pomoci automatizovaného prenosu dát z jednotlivých senzorov / meracích miest