Detailný monitoring za pomoci automatizovaného prenosu dát  z jednotlivých senzorov / meracích miest