Čistenie Čiližského potokaStav v akom sme lokalitu našli