Open Rivers

Foki pre ryby

O európskom programe otvorených riek Európsky program otvorených riek je holandská grantová nadácia financovaná spoločnosťou Arcadia. Arcadia je charitatívna nadácia, ktorá pracuje na ochrane prírody, zachovaní kultúrneho dedičstva a podpore otvoreného prístupu k vedomostiam. Od roku 2002 Arcadia udelila organizáciám na celom svete viac ako 1 miliardu dolárov. www.openrivers.eu https://openrivers.eu/projects/202304431-four-barrier-removals-slovakia/   Prečo realizujeme projekt Foki pre…