Rybárik riečny rád hniezdi v dutinách kolmých brehov alebo vo vývratoch starých stromov (foto: J. Svetlík)