PROJEKT: DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Niektoré spevavé vtáky hniezdia iba v dutinách. Dutiny vznikajú v starých stromoch, v skalách, alebo aj v starých domoch, povalách, humnách. Toto všetko na sídliskách chýba, hlavne teraz keď sú už skoro všetky paneláky zateplené. Stromy s dutinami už chýbajú nielen na sídliskách ale aj v lesoch. Keďže sa vtáky – dutinové hniezdiče nechcú naučiť stavať si hniezda, hrozí že vymiznú, lebo si nenájdu vhodné miesto na založenie ďalšieho potomstva.

Ľudia od dávna na dedinách vo veľkých usadlostiach zhotovovali vtáčie búdky a pribíjali ich na steny budov alebo na drevené kolíky v záhrade. Takto si oživovali svoje príbytky a robili to aj preto, lebo vedeli, že vtáky počas leta vychytajú množstvo hmyzu – ktorý môže poškodiť alebo úplne zožrať pestovanú úrodu ovocia alebo zeleniny.

My na sídliskách nič vo veľkom nepestujeme, ale nie je dôvod prečo by sme nemali byť rovnako rozumnými ako ľudia v minulosti a nevytvoriť priestor pre život aj vtákom. Je množstvo hotových búdok aj návodov, ako zhotoviť vlastnú búdku. Nebudeme sa tým podrobne zaoberať, ale základné veci si zhrnieme: Pri výbere typu búdky je potrebné sa riadiť tým pre aký druh vtáčika búdku plánujeme. Búdky pre sýkorky veľké majú mať vletové otvory väčšie ako pre sýkorky belasé. Ešte väčší otvor potrebuje škorec. Žltochvost domový a červienky  preferujú skôr veľké vletové otvory až na šírku búdky – tzv. polobúdky. Vrabce zahniezdia v búdkach aj polobúdkach, keď nemajú kde inde. Hrúbka steny dosky, materiál, strecha to sú všetko detaily, na ktoré sú presné návody na internete. Hlavne netreba vyrábať žiadne bidielka pod vletový otvor, vtáky to nepotrebujú a zbytočne to láka mačku a iných predátorov.

Umiestnenie búdky:

Ak už máme  búdku hotovú, je dôležité urobiť správne rozhodnutie o jej umiestnení. Hlavné kritérium by malo byť nedostupnosť búdky pre predátora. Takže búdka by mala byť umiestnená na takom mieste na strome, aby sa k nej mačka nevyšplhala. Najlepšie rovný kmeň bez konárov alebo konáre na kmeni ďaleko od seba –  v rôznej výške. Búdka by nemala byť umiestnená na konár lebo mačka alebo lasica sa na ten konár dostane ľahko. Nie je potrebné špekulovať o orientácii na svetové strany, pretože vtáky, ktoré nemajú iné hniezdne možnosti na sídlisku obsadia búdku bez ohľadu na svetové strany. Ale pokiaľ chceme urobiť život v lete vtáčatám znesiteľnejší, tak nevešajme búdky na južnú stranu, aby sa zbytočne neprehrievalo vnútro búdky a  tiež nie na tú stranu, na ktorú smerujú prevládajúce chladné vetry. Odborníci radia upevniť búdku na kmeň z tej strany, ku ktorej sa strom nachyľuje. Otvor tak smeruje trochu nadol a málokedy doň zaprší. Búdka zavesená na strome by mala byť naklonená mierne dopredu aby dažďová voda nestekala do otvoru.

Najbezpečnejšie je umiestniť búdku na stenu domu do dostatočnej výšky – minimálne 2 m nad zemou. Po stene sa totiž nevyšplhá žiadny predátor.

Uchytenie búdky:

Búdky by mali mať zo zadnej strany pribitú doštičku dlhšiu ako strana búdky a túto doštičku je potrebné prichytiť o strom. Je to možné – skrutkami, klincami (pribitými do kôry stromu), okami upevnenými o konáre, alebo drôtenými okami okolo celého kmeňa. Ale ako strom rastie, pomaly pohlcuje všetko, čo je na ňom upevnené. Drôtené oko strom dusí, klince a skrutky sa vnárajú čoraz hlbšie a tým vytláčajú búdku od seba. Preto je potrebné uchytenie búdky pravidelne kontrolovať a obnoviť keď sa stáva rizikovým.  Závesy treba obnoviť každých 4 – 5 rokov. Klince nepribíjame nikdy na doraz, ale nechávame vždy niekoľko centimetrov trčať. Zabránime tým, aby kmeň stromu svojím rastom postupne lištu z klincov nevytlačil. Ak chceme ušetriť strom od klincov, môžeme závesnú dosku pritiahnuť ku kmeňu stromu aj zaizolovanými pevnými drôtmi. Nesmieme ale zabudnúť pri každoročnej kontrole búdky, drôtenú obruč dostatočne uvoľniť, inak to strom usmrtí. Na sídlisku predsa potrebujeme každý strom.  Takže tento spôsob je menej preferovaný.

Počet búdok:

Niektoré vtáky majú menšie teritoriálne nároky a niektoré väčšie.  Búdky pre sýkorky by mali byť vo vzdialenosti niekoľko desiatok metrov. Vrabce alebo škorce môžu obsadiť aj tri búdky na jednom strome. V prípade, že umiestnite viac búdok v okolí ako je znesiteľné pre vtáky, tak nebudú všetky naraz obsadené. Vtáky si s tým poradia a nejako si priestor rozdelia.

Technika vešania:

Ideálne je, keď sú pri inštalácii búdok aspoň dvaja – jeden podáva materiál a náradie, a zaisťuje rebrík a druhý na rebríku pripevňuje búdku. Búdku je potrebné na rebrík vyniesť a preto sa vyplatí mať okolo pása, nejaký pracovný opasok, o ktorý sa dajú upevniť aj búdka, aj kladivo a iné náradie. Keď je kmeň tenký je dobre si o neho niečím upevniť v hornej časti aj rebrík aby sa nešmykol pri vešaní.  Úplne luxusný spôsob inštalácie búdok sme zažili v Lamači keď búdku vešali dvaja na dvoch rebríkoch a dole boli ešte dvaja, ktorí rebríky istili a podávali náradie.

Čas vešania búdok:

Odporúčaný čas vešania búdok je zima alebo skorá jar, aby si búdky vtáky začali obzerať ešte pred hniezdnou sezónou. Ale ako už bolo spomenuté vyššie, na sídliskách je taký nedostatok hniezdnych možností, že keď umiestnite búdku na správnom mieste, tak nasledujúcu hniezdnu sezónu ju určite nejaký párik spevavcov nájde.

V tomto článku sme použili tento zdroj: http://vtaky.sk/stranka/121-Vyvesovanie-budok.html

Tieto búdky sme zavesili s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.:

Zdieľať obsah na: