Na obnovené stráne sa vracajú vzácne druhy rastlín

Náš projekt LIFE Endemic Panalp, zameraný na ochranu viacerých endemických druhov a biotopov suchých trávnikov, sa nedávno prehupol do druhej polovice. Čo sa nám teda podarilo počas tej prvej? – V prvom rade sme v Strážovských vrchoch, Považskom Inovci, Malých a Bielych Karpatoch obnovili dohromady viac než 80 hektárov kvitnúcich strání! Tie boli desaťročia zarastené náletovými…