Dotazníkový prieskum pre obce v CHVÚ Ostrovné Lúky

Aktivity realizované v rámci projektu smerujú tiež ku skvalitneniu života v obciach, pod ktoré spadá územia CHVÚ Ostrovné Lúky. Preto, ak v obci bývate budeme veľmi radi, ak nám dáte spätnú väzbu vyplnením dotazníka. Ďakujeme za Vaše hodnotenie a čas, ktorý vyplneniu dotazníka venujete.   V závislosti od toho, v ktorej obci bývate, si prosím vyberte jeden…