Sihoť nie je všetko! Aj ďalšie bratislavské lesy sú v ohrození!

Sihoť, ako jedna z najznámejších lokalít so zdrojom pitnej vody na Slovensku, sa stala najviac komunikovanou oblasťou. Sihoť je však len veľmi malá časť z celkových území, ktoré sú navrhnuté na hospodárske využívanie lesa – ťažbu. Ďalšie postihnuté územia majú porovnateľnú a väčšiu hodnotu z hľadiska ochrany vodných zdrojov i ochrany prírody. V mnohých prípadoch majú byť ťažbou zničené 80-95 ročné…