Voda je život – živé mŕtvé ramená

V máji 2014 ťažké mechanizmy opäť sprietočnili Veľkolélske rameno. Vlani v marci otvorili vstup aj výstup na Devínskom ramene. Už o pár týždňov sa dokončí posledná fáza sprietočňovania Karloveského ramena. Obe ramená spadajú pod projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy. Opäť tu prúdi voda. Rozkrútil sa kolotoč. Rybári žasnú, pretože sa do ramien vracajú ryby, ktoré…

Voda je život – živé mŕtvé ramená

V máji 2014 ťažké mechanizmy opäť sprietočnili Veľkolélske rameno. Vlani v marci otvorili vstup aj výstup na Devínskom ramene. Už o pár týždňov sa dokončí posledná fáza sprietočňovania Karloveského ramena. Obe ramená spadajú pod projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy. Opäť tu prúdi voda. Rozkrútil sa kolotoč. Rybári žasnú, pretože sa do ramien vracajú ryby, ktoré…

Priebežná správa priebehu verejnej zbierky

Priebežná Správa PRIEBEHU  VEREJNEJ ZBIERKY SVS-OVS3-2014/026118    Žiadateľ- organizátor :   Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) Adresa – sídlo: Na Riviére 7/A, 841 04  Bratislava, právna forma: občianske združenie IČO:  31771815   CIEĽ ZBIERKY:   Ochrana a tvorba životného prostredia.   Získané finančné prostriedky budú použité najmä na: -        ochranu a obnovu vzácnych nelesných a lesných biotopov, mokradí,…