Ukončenie verejnej zbierky

Oznam o ukončení verejnej zbierky! Dňa 31.7. 2014 bola ukončená verejná zbierka s názvom „Záchrana pre dážďovníkov a netopierov", ktorú Bratislavské regionálne ochranárske združenie realizovalo na celom území SR v čase od 1.januára 2014 na základe schválenia Ministerstvom vnútra SR zo dňa 17.12.2013, číslo rozhodnutia SVS-OVS3-2013/032092. Ďakujeme všetkým našim prispievateľom.