BROZ signatárom Memoranda o porozumení vo vzťahu k ochrane vody

Memorandum o porozumení   medzi, zástupcami odbornej verejnosti, zástupcami akademickej obce a predstaviteľmi mimovládnych organizácií   Predstaviteľia odbornej verejnosti, zástupcovia akademickej obce a predstavitelia mimovládnych organizácií zdôrazňujúc potrebu zvýšenia ochrany vody ako strategickej suroviny a najmä zdrojov pitnej vody,    prijali   Memorandum o porozumení vo vzťahu k ochrane vody ako najvýznamnejšej strategickej suroviny Slovenskej republiky v  21. storočí…