facebook youtube
sk | en | de | hu

Dunajský majster umenia

Aktívne pre čistejší Dunaj!

Súťaž Dunajský majster umenia, organizovaná Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) a Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR), podporuje a povzbudzuje deti, aby bližšie nazreli na rieky vo svojom okolí a pozastavili sa nad tým, čo pre nich príroda v ich blízkosti znamená. Pozývame deti zo všetkých škôl, neziskových organizácií, denných centier alebo združení pre deti, nachádzajúcich sa v povodí Dunaja, aby vytvorili svoje umelecké dielo a zapojili sa do súťaže Dunajský majster umenia, ktorá združuje tisíce detí z povodia rieky Dunaj už od roku 2004. 

Detaily súťaže

Zapojiť sa môžu deti vo veku od 6 do 18 rokov, ktoré pochádzajú z krajiny nachádzajúcej sa v povodí Dunaja (Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina). Súťaž bude mať dve kolá: národné a medzinárodné. Po vyhodnotení národného kola jeho víťaz postupuje ďalej do medzinárodného kola. 

Ako sa zúčastniť

Do súťaže sa deti môžu zapojiť tak, že predtým, než uplynie stanovený termín, pri rieke vo svojom okolí, ideálne pri Dunaji alebo jeho prítoku, vytvoria environmentálne umelecké dielo použitím materiálov, ktoré pri rieke nájdu. Témou tohto ročníka je "Aktívne pre čistejší Dunaj!”. Po vytvorení umeleckého diela, deti alebo učiteľ vytvoria farebnú fotografiu a pošlú ju organizátorovi národného kola súťaže. Minimálna veľkosť fotografie musí byť 150 DPI, ideálne 3500 pixelov v dlhšom rozmere, pre tlač na formát A3. Maľby a kresby nebudú akceptované.

Tento rok predstavujeme špeciálnu podkategóriu, ktorou je video. Súťažiaci môžu vytvoriť 1-minútové video, ktoré by malo niesť silné posolstvo v rámci témy tohto ročníka. Videá by nemali byť dlhšie než 1 minútu, môžu byť natočené mobilom, kamerou alebo fotoaparátom a nemala by to byť animácia.

Výber víťazov

V národnom kole budú diela vyhodnotené organizátormi národného kola. Ceny v národnom kole sú rôzne v každej krajine a účastníci môžu kontaktovať svojho organizátora pre získanie viac informácií o súťaži. V medzinárodnom kole budú diela hodnotené medzinárodnou porotou, ktorá pozostáva z reprezentantov každej krajiny v rámci Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR) (jeden z každej krajiny). Pri vyhodnocovaní budú všetky opisy alebo tipy ohľadom diel z národného kola vynechané, čím sa dosiahne neutrálne hodnotenie. Rozhodnutie poroty je konečné.

Tím, ktorý vytvorí najlepšie dielo v medzinárodnom kole, bude korunovaný za Dunajského majstra umenia a bude ocenený motivačnými cenami, ako napríklad profesionálnym fotoaparátom a inými cenami, ktoré možno využiť v prírode. Výherca medzinárodného kola bude upovedomený emailom. Odovzdané ceny nie je možné medzi sebou meniť, ani ich nie je možné finančne vyplatiť.

Zamestnanci a úradníci z organizácii GWP CEE a ICPDR, ako aj ich najbližšia rodina (rodičia, partneri, deti, súrodenci a starí rodičia) a členovia domácnosti, nie sú oprávnení zúčastniť sa súťaže. Účasťou v súťaži víťaz súhlasí s uverejnením jeho mena a fotografie jeho diela v publikáciách GWP CEE a ICPDR. Organizácie GWP CEE a ICPDR si vyhradzujú právo použiť vytvorené fotografie/videá bez písomného súhlasu tých, ktorí sa na fotografiách/videách nachádzajú.Srdce pre Dunaj
Daube day