účastníci exkurzie o prírode blízkom hospodárení v lese