Dnes sa cez FB stránke Zväzové vody SR rozšírila nepravdivá informácia, že kvôli v súčasnosti prebiehajúcej simulovanej záplave v ramennej sústave Dunaja (v úseku Dobrohošť – Bodíky) uhynuli ryby, na bližšie neurčenom úseku v blízkosti Čunova. Fotografie dokumentovali sumce medzi kameňmi. V tomto úseku bol nedostatočný prietok vody, ktorá sa zdržiavala už len v mlákach a nedovoľovala rybám sa vyslobodiť.
Ak takýto stav nastal, nebol spôsobený simulovanou záplavou ramennej sústavy Dunaja, pretože to technicky nie je možné. Staré koryto, v ktorom ryby pravdepodobne uviazli, je totiž napúšťané cez nápustný objekt Čunovo, ktorý je v toku o 15 km vyššie, ako nápustný objekt Dobrohošť. Ramenná sústava (ktorú riešime v petícii) pri súčasných vodných stavoch nekomunikuje so starým korytom Dunaja a nedochádza ani k výmene vody.
Autora tohto postu Zväzové vody SR sme vyzvali, aby vzniknutú situáciu nespájali s petíciou za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja a uverejnili informácie o presnom mieste nálezu rýb, aby sa mohla prešetriť príčina s kompetentnými orgánmi.

Zdieľať obsah na: