V utorok 2.2.2016 sa za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP), autora výstavy, rezortných organizácií MŽP a projektových partnerov uskutočnila vernisáž výstavy „Kolmý riečny breh – najlepšie miesto pre život“, ktorá bola v priestoroch ministerstva umiestnená do 12.2.. Výstava približuje život troch druhov vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Poskytuje informácie o spôsobe života týchto druhov, o ohrození a obnove riečneho ekosystému, ktorý je ich životným prostredím, ako aj o opatreniach, pomocou ktorých môžeme pomôcť ich prežitiu v človekom narúšanej krajine.  Je vynikajúcim prostriedkom environmentálnej výchovy pre žiakov základných aj stredných škôl.V prípade záujmu o umiestnenie výstavy vo vašich priestoroch, prípadne o sprevádzanie s výkladom (aj v angličtine) – kontaktujte broz(at)broz.sk. Tlačová správa k podujatiu a viac info aj tu.  
Zdieľať obsah na: