Szigetköz sa nachádza na severnom okraji Malej dunajskej kotliny, je to oblasť ohraničená Dunajom (Starý Dunaj, hlavný tok Dunaja) a Mošonským Dunajom. Ako najväčší ostrov Maďarska má rozlohu 375 km2, s dĺžkou 52,5 km a priemernou šírkou 6-8 km. Nadmorská výška územia je v priemere 118 m.

Oblasť Szigetközu sa začala vytvárať zhruba pred 2,5-3 miliónmi rokov. Ohromné masy vody pradávneho Dunaj sa v tom čase vlievali do panvy po vyschnutom Panónskom mori. Voda rozlievajúca sa na rovine nedokázala ďalej valiť svoje usadeniny a tak väčšinu z nich rýchlo ukladala. Vytvárali sa plytčiny a sedimentové lavice, základy pre početné ostrovy. Rieka tu vybudovala sústavu ostrovov a ramien predstavujúcu jedinečnú vnútrozemskú deltu. Vďaka unikátnym geomorfologickým, klimatickým, pôdnym a v neposlednom rade hydrologickým pomerom sa vytvorili neobyčajne rôznorodé podmienky umožňujúce uchytenie sa pestrým formám života. Vodohospodárske zásahy v 19. a 20. storočí, najmä regulácia tokov a stavba vodného diela, však významne pretvorili krajinu. Napriek nepriaznivým zásahom časť Szigetközu naďalej predstavuje mimoriadne hodnotné vodné a mokradné prostredie. Na tomto malom území tvoriacom sotva 0,4 % rozlohy Maďarska nájdeme 47 % všetkých druhov cievnatých rastlín a 80 % všetkých druhov rýb tejto krajiny. Szigetköz je domovom mnohých veľmi vzácnych rastlín a živočíchov, ktoré dnes nenájdeme nikde inde na území Maďarska.