Klimatické tábory pre mládež

Projekt financovaný Medzinárodným Vyšehradským Fondom sa zameriava na neformálne vzdelávanie mladých ľudí (16-25 r.) o zmene klímy a biodiverzite v krajinách V4 prostredníctvom medzinárodných táborov v divočine s cieľom budovať ich kapacity na riešenie týchto výziev.

 

Hlavný koordinátor projektu: CEEweb for Biodiversity

HLAVNÁ WEBSKTRÁNKA PROJEKTU

Zdieľať obsah na: