Štátna ochrana prírody SR - pridružený príjemca Štátna ochrana prírody SR – pridružený príjemca