Jedna z častí obnoveného kolmého riečneho brehu v Chľabe