Vizualizácia sprietočnenia ramena na lokalite Kráľovská lúka (súčasne suché rameno A a jeho vetvy B a C budú obnovené na jar 2024)