Dostatok vody v ramennej sústave je kľúčovým faktorom nie len pre rozmnožovanie rýb ale aj žiab a mlokov (foto: P. Áč)