Zo sprietočnených dunajských ramien budú mať radosť aj vodáci (foto: S. Kušnier)