Výkopové práce na Vojčianskom ramene – hĺbenie vetvy koryta