BROZ 13. júna 2017 symbolicky otvorilo kempingové zariadenie vo Veľkom Léli – Zlatná na Ostrove.

Kemping sa nachádza v blízkosti Veľkolélskeho ostrova. Je to súčasť Chránenej krajinnej  oblasti  a  Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.  Za posledných 10 rokov sa ochranári zasadili o výrazné zlepšenie stavu tohto vzácneho územia. Revitalizáciou Veľkolélskeho ramena – jeho znovunapojením na hlavný tok Dunaja, BROZ sa rameno sprietočnilo a ožilo prúdiacou vodou.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie má ostrov dlhodobo v správe a prepája tu ochranu prírody s tradičnou pastvou hospodárskych zvierat a tradičným hospodárením v krajine.

Na kvitnúcich lúkach ostrova sa pasú stáda kráv a koní. Každoročne sa tu organizujú detské jazdecké tábory a už tradičné preteky –  Konský deň.

Súčasťou ostrova je náučný chodník s infopanelmi – trasu je možné prejsť pešo, na loďke, na bicykli. V lokalite je možné člnkovanie, rybárčenie, birdwatching. Je možné pozorovať vodné živočíchy, vtáctvo, okúpať sa v Dunaji. Dominantami ostrova sú majestátne 300-400 ročné duby.

„Je to prvé zariadenie takéhoto typu na celom toku  Dunaja a preto dúfame, že bude dostatočne využívané“, Tomáš Kušík, predseda BROZ. Podmienky na jeho využitie sú už v danej lokalite aktuálne vytvorené a o ubytovacie zariadenie tohto typu je v lone dunajskej prírody  veľký záujem.

Sociálne zariadenia, sprchy a kuchynka, boli vybudované s prispením grantového programu Dunajského fondu, v rámci projektu „Bližšie k Dunaju – kemping Veľký Lél“.

Podujatie otvorenia kempingu je súčasťou podujatí Slnovratu na Dunaji, ktoré prináša verejnosti Dunajský fond. Všetky tieto podujatia súvisia s riekou Dunaj a propagujú trávenie voľného času na rieke. http://www.dunajskyfond.sk/ Cenník na: https://www.ekofarma.sk/cennik Kontakt: Beáta Kárpathy – 0948 104 665