Národný park Donau-Auen (Dunajské luhy) spája ako zelený pás divokej prírody Bratislavu a Viedeň a chráni najväčšiu súvislú, prevažne nenarušenú, oblasť lužných lesov strednej Európy. Jeho vznik siaha do 70-tych rokov, kedy vznikla potreba účinnej ochrany dunajských lužných lesov. Regulácia Dunaja na konci 19. storočia ako aj intenzívne lesné hospodárstvo zanechali  výrazné stopy na tunajšej prírode. Najväčší zásah hrozil územiu dnešného národného parku v roku 1984, keď sa začala príprava výstavby vodného diela pri Hainburgu. Avšak niekoľkotýždňový nenásilný protest tisícok ochranárov v „Stopfenreuther Au“ pri Hainburgu tomuto zámeru zabránil.  Podarilo sa tak zachovať stovky hektárov najvzácnejších lužných lesov, dynamiku vodného toku,  štrkové lavice či priaznivú kvalitu spodnej vody. Národný park Donau-Auen bol slávnostne otvorený 27. októbra 1996. V roku 1997 získal park medzinárodné uznanie od Svetovej únie ochrany prírody IUCN. Toto uznanie je značkou kvality a udeľuje sa len územiam, ktoré si obzvlášť zasluhujú ochranu.

Park zahŕňa komplex ekosystémov, ktoré vykazujú veľkú rozmanitosť vzácnych životných prostredí ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Krajina je výrazne formovaná silou Dunaja, ktorý pravidelne zaplavuje lužný les a tieto záplavy majú výrazný vplyv na životný rytmus tohto vodného lesa. Lužné lesy sú prirodzeným záchytným priestorom pre záplavy. Tok Dunaja tu vytvára vedľajšie a mŕtve ramená, štrkoviská a ostrovy, ktoré bývajú veľmi rýchlo osídlené rozmanitými rastlinami a zvieratami špeciálne viazanými na takéto životné podmienky. Na území národného parku žije viac ako 700 druhov vyšších rastlín, viac než 30 druhov cicavcov a 100 druhov vtákov, 8 druhov plazov, 13 druhov obojživelníkov a 50 druhov rýb. Ak k tomu ešte prirátame aj vodný a suchozemský hmyz a bezstavovce, dospejeme k celkovému výskytu okolo 5 000 druhov.

Dnes je národný park príťažlivou destináciou pre laickú, ale aj odbornú verejnosť. Denne privíta stovky návštevníkov zo Slovenska, Rakúska a okolitých krajín, ktorí túžia na vlastnej koži zažiť divočinu európskeho pralesa. Zážitok z takejto návštevy sa dá prirovnať k návšteve tropického pralesa. Pre návštevníkov národného parku je k dispozícii expozícia, ktorá sa nachádza v rakúskom mestečku Orth an der Donau, približne 35 km od Bratislavy. Expozícia je sústredená v zámku Orth a na ostrovčeku za zámkom. Nachádza sa tu podzemné akvárium, pozorovateľňa, kde sa na dotyk môžeme priblížiť k životu pod vodnou hladinou. K dispozícii je množstvo interaktívnych exponátov, možnosť výletu do lužného lesa na člnoch so sprievodcom aj bez. A pre slovenských návštevníkov sa tu niekoľkokrát počas sezóny organizujú slovenské dni s výkladom v slovenčine.

http://donauauen.at/