Sokolce, 1903_foto Bátky Zs., EA F 4458

Kolárovo, Rábska ul., 1903_foto Bátky Zs., EA F 4342

 

Kolárovo,obecné zastupiteľstvo,1896

 

Čalovec, 1903_foto Bátky Zs., EA F 4382

 

rodina z Čalovca, 1903_foto Bátky Zs., EA F 4393

Zemianska Olča, 1903_foto Bátky Zs., EA F 4442

Sokolce, 1903_foto Bátky Zs., EA F 4459

 

Okoč, 1903_foto Bátky Zs., EA F 4481

 

Kameničná, 1903_foto Bátky Zs., EA F 4411

 

typická drevená brána, Nesvady, 1907_foto Bátky Zs., EA F 8681

 

Nesvady,1907_foto Bátky Zs.,EA F 8685

 

rodina Vermes Istvána Bodzianske Lúky, I.sv.vojna

 

kolárovský most s lodnými mlynmi, 1915

taňa Hájas József Bodzianske Lúky, 1930

 

sušiace sa siete, Martovce, 1940_foto Vargha László, Podunajské múzeum Komárno

 

dlhý dom na spoločnom dvore, Kolárovo, 1942_foto Fél E.,

 

Farkas Béla (nar.1920), Olča-lúky, 1943

 

Pasienok pri Kolárove, 1958_foto Otakar Nehera, Ústav etnológie SAV

 

Povodeň Kolárovo, 1965

 

Povodeň Čalovec, 1965

 

hospodárska stavba na uskladnenie cesnaku z trstiny z roku 1930, Vrbová n.Váhom, 1984, foto Angyal B.

 

ovocný sad na vyvýšených chrbtoch- násypoch, Köveslágy, 1987, foto Angyal B.