Lúka v rôznorodej krajine, v takej akú žiadame v memorande Za zdravú krajinu.