Presvetlené lúky lákajú mnohé druhy motýľov; súmračník Pyrgus malvae (foto: M. Semelbauer)