Mlok bodkovaný žije na lokalitách v blízkosti vody, kam potom v čase rozmnožovania samička kladie vajíčka (foto: P. Drengubiak)