Bleduľa letná rastie na vlhkých miestach (foto: M. Rakovská)