Vlhké lúky Apálskeho ostrova; v pozadí lužný les (foto: M. Semelbauer)