Hlavové vŕby sú cenným pozostatkom krajiny citlivo obhospodarovanej človekom; naši predkovia orezávaním vŕb získavali prúty na košikárstvo a výrobu vypletaných plotov, hrubšie konáre poskytovali drevo na kúrenie