Výsadba stromov v CHVÚ Ostrovné lúky

Ako vysádzať stromy v agrárnej krajine: 5 užitočných rád 

Ak vás chytilo nadšenie pre vysádzanie stromov a chceli by ste zorganizovať výsadbovú akciu vo svojej obci, tu je niekoľko užitočných tipov:

  1.   Výsadbu v extraviláne (napríklad popri poľných cestách) najprv dohodnite s vlastníkmi a užívateľmi pozemku. Vlastníkom komunikácie zväčša býva obec, ktorá musí v výsadbou súhlasiť. Upovedomenie a ideálne súhlas užívateľa je dôležitý najmä preto, aby sa hospodári okolo vysadených stromov pohybovali so strojmi opatrne a aby zmiernili vystavenie stromoradia chemickým postrekom z poľa.

Zistiť vlastníkov vám pomôže napríklad web stránka www.zbgis.skgeodesy.sk

Ohradená sadenica
  1. Uprednostňujte vysádzanie pôvodných druhov drevín, ktorým sa v prostredí lepšie darí. Mimo obce je na výsadbu nepôvodných druhov potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.
  2. Naštudujte si postup sadenia a požiadavky pre vybrané druhy.
  3. Ochráňte stromčeky proti ohryzu zverou a pravidelne kontrolujte ich stav. Najefektívnejšia ochrana je ochrana s kolmi a pletivom, t.j. na jeden strom 4 koly (3 + 1 na vrch). Ohryz hrozí najmä v zime, kedy zver vyhľadáva púčiky. 
  4. Plánujte povýsadbovú starostlivosť. Kritické sú najmä letné mesiace, kedy treba sadenice pravidelne polievať.
Zdieľať obsah na: