Miriam Miláčková a Jozef Kausich

Nadácia VÚB nás podporila

Nadácia VÚB podporila pri príležitosti oslavy svojho 20-teho výročia niekoľko organizácií. Sme jednou z nich. Nadácia VÚB dnes oslavuje 20 rokov a pri tejto príležitosti podporili niekoľko organizácií a aktivity, ktoré realizujú. Za ochranu prírody si vybrali aj nás, za čo sme veľmi vďační a venovali nám 20 000 eur, ktoré investujeme do spolufinancovania obnovy…