Oslávili sme 25ku BROZ spolu s 30kou programu LIFE

Tento rok oslavuje BROZ svoje 25. narodeniny. Je to zároveň aj čas, kedy program Európskej komisie na podporu a ochranu území Natura 2000 – LIFE, oslavuje 30 rokov svojej existencie. Program LIFE, v rámci ktorého implementujeme projekty na zlepšenie ekologického stavu území a biotopov pre druhy sústavy Natura 2000. Takže bolo čo oslavovať. Ďakujeme všetkým…