Hľadáme posilu do nášho tímu na agendu pozemkov a ich využitia na účely ochrany prírody a krajiny.

Špecialista na agendu pozemkov Pracovné činnosti: – práca s pozemkovým GIS programom SKEAGIS: – vyhľadávanie pozemkov vlastníkov a vlastníkov pozemkov, – analyzovanie pozemkov z hľadiska vhodnosti na účely ochrany prírody, – tvorba máp a tabuľkových výstupov pozemkov (parciel), – príprava podkladov do kúpnych zmlúv (šablóna kúpna zmluva), – príprava podkladov pre konanie valných zhromaždení pozemkových…