Prednáška na Devínskej Kobyle

V pondelok 14.9. sme na Devínskej Kobyle zorganizovali terénnu prednášku pre študentov Katedry ekológie Prif UK. Študentov sme oboznámili s revitalizáciou Devínskeho ramena a obnovou pastvy na Devínskej Kobyle. Okrem toho sme im predstavili ďalšie ochranárske aktivity, ktorým sa BROZ venuje. Veríme, že niektorí z nich sa v budúcnosti stanú našimi kolegami. Prednáška bola partnerským…