Dobrovoľnícka akcia – „Zasaď si svoj les“

Radi by sme vás pozvali na dobrovoľnícku akciu "Zasaď si svoj les – Poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť Dunajských luhov!” Akcia sa bude konať v stredu 8. apríla 2015. Budeme sadiť pôvodné druhy drevín v CHKO Dunajské luhy. Akciu odporúčame pre každého, kto má chuť si trocha zamakať, komu nie je ľahostajné ako vyzerá…