LIFE Metamorphosis

Elaborarea unor modele de bune-practici în conservarea speciilor de fluturi în Europa Centrală şi de Est.

Elaborarea unor modele de bune-practici în conservarea speciilor de fluturi în Europa Centrală şi de Est. Proiectul Metamorphosis vizează conservarea a 15 specii de fluturi incluse în Anexele II şi IV a Directivei UE pentru Habitate, în trei State Membre (Slovacia, Ungaria şi România) şi restaurarea habitatelor de tip 6210 Pajiști uscate seminaturale și arii de…