LIFE Metamorphosis

Lepkevédelmi jó gyakorlatok kidolgozása Közép- és Kelet-Európában

Lepkevédelmi jó gyakorlatok kidolgozása Közép- és Kelet-Európában A Metamorphosis projekt tizenöt, az EU élőhelyvédelmi irányelv II. és IV. mellékletében felsorolt lepkefaj védelmére összpontosít három tagállamban (Szlovákia, Magyarország és Románia) és a 6210 meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Bromelia) élőhelytípusban (*fontos orchidea élőhelyek). A projekt célja a célfajok előfordulási feltételeinek javítása az élőhelyek…

Az északi pocok (*Microtus oeconomus mehelyi) élőhely-rehabilitációs programja

Nem minden pocok egyforma Bizonyára hallottak már ezt-azt a pockokról. A legismertebb közülük talán a mezei pocok, amelyet a hírekben gyakran a hírekben gyakran kártevőként emlegetnek, mivel nem veti meg a mezőgazdasági terményeket. Nem mindegy azonban, miféle pocokhoz van szerencsénk. A Duna menti alföld vizes élőhelyeinek rejtekén él az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi). Néhány…

NATURA 2000 területek helyreállítása és védelme Pozsony határom átnyúló térségében

Az európai jelentőségű területek aktív megőrzésében veszünk részt A projekt elsődleges célja a NATURA 2000-es területek életképes hálózatának létrehozása Pozsony térségében, valamint az itt található 17 európai jelentőségű élőhely kedvező állapotának fenntartása megfelelő természetvédelmi kezelés segítségével. Szlovákia, Ausztria és Magyarország hármashatárának térsége az itt fekvő NATURA 2000-es területek hálózatával kulcsfontosságú régió, melynek természeti örökségét nemzetközi…

Duna menti ártéri élőhelyek rehabilitációs és kezelési programja

Természetünket komplex módon védjük A projekt Szlovákia területén a Duna ágrendszerének kiterjedt terültét érinti Doborgaz és Szap között, továbbá a kulcsodi és a csicsói Duna-ágak környékét, a Csiliz-patak mentét, valamint a Vág, az Ipoly és a Duna folyókat övező vizenyős élőhelyeket vette célba. Magyarországon a projektterület a Duna-Ipoly Nemzeti Park területére összpontosul.   A projekt…

Madárvédelem az Ostrovné lúky Különleges Madárvédelmi Területen

A projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közösségi értékű madárfajok (kis őrgébics – Lanius minor, parlagi pityer – Anthus campestris, kék vércse – Falco vespertinus) élőhelyének aktív védelméhez az Ostrovné lúky Különleges Madárvédelmi Terület térségében. Ez a gyakorlatban egy megfelelő, mintaszerű területkezelés bevezetését jelenti az itt található mezőgazdasági tájban, valamint a célfajok fészkelési- és vadászterületeinek felújítását foglalja magába.

Három madárfaj – a partifecske, a jégmadár és a gyurgyalag védelmi programja

Újra létrehozzuk a veszélyeztetett madárfajok fészkelőhelyeit A BeeSandFish projekt célja három veszélyeztetett madárfaj – a gyurgyalag, a jégmadár és a partifecske fészkelési és táplálékgyűjtési területeinek élőhely-rehabilitációja. Mindhárom faj közös ökológiai jegye, hogy természetes meredek partfalakba építik fészküket. A projekt tevékenysége a Duna és a Morva folyók környékén fekvő NATURA 2000-es területekre összpontosul, pontosabban a Dunajské luhy (Duna…