Ukážka obnovenej dynamiky – vtok do ramena Schallemmersdorf/Grimsing