Uzavreté rameno v Medveďovskej ramennej sústave, ktoré plánujeme obnoviť