Na tomto mieste bude vybudované prepojenie mohutného Šulianskeho ramena a poniže cesty ležiaceho menšieho ramena, ktoré je aktuálne bez vody (foto: I. Zámečník)