Zrekonštruovaná prehrádzka C2 s vybudovaným rybovodom